Sunday Service

Lugar ng Pagsamba ---------------------------------------------------------------- Ichihara Shalom Church
Oras ng pagsamba ----------------------------------------------------------------- 3:30 pm to 6:00 pm

Sama samang Pananalangin ------------------------------------------------------ Ichihara Shalom Church
Araw / Oras ng Sama samang Pananalangin ----------------------------------- Huwebes / 9:00 – 11:00 pm
 

Sunday Service  October 4,2009

Sunday Service February 1,2009

Sunday Service January 18,2009

Sunday Service January 11,2009

Sunday Service January 4,2009

Sunday Service December 7,2008

Sunday Service November 23,2008

Sunday Service November 30,2008

Sunday Service  November 9,2008

Sunday Service October 26,2008

Sunday Service October,12 2008

Sunday Service October 5,2008

Sunday Service September 21,2008

Sunday Service September 14,2008

Sunday Service August 31 , 2008 

Sunday Service August 17, 2008


Sunday Service August 10,2008

Sunday Service August 3, 2008

Sunday Service July 27, 2008

Sunday Service July 20, 2008

 Sunday Service July 13, 2008

Sunday Service July 6, 2008

Sunday Service May 11, 2008

Sunday Service May 4, 2008

Sunday Service April 13, 2008

Sunday Service April 6, 2008

Sunday Service March 30, 2008

Blessed 9th Year Anniversary February 17, 2008

Sunday Service January 13, 2008

We Love You Pastor Rev. Alexander L. Sarmiento

We (Ichihara Shalom FCF Family) Miss You!

Part 1

Part 3

Part 2

Part 4

Click here to watch weekly services